GameDev – Áp dụng AI trong game Rắn Săn Mồi – Part 2 (end)

Cute_snake_cartoonTa đã tìm hiểu và vạch ra những việc cần làm trong phần trước. Việc còn lại là cài đặt lại trên nền Canvas với ngôn ngữ javascript, và bạn có thể sẽ thấy thích thú với thành quả của mình.

Tiếp tục đọc

GameDev – Áp dụng AI trong game Rắn Săn mồi – Part 1

snake-iconAI hay trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong rất nhiều game, từ đơn giản đến phức tạp. Tùy theo từng trường hợp mà AI có thể tính toán vị trí để di chuyển, tìm đường đi, phân tích trạng thái để đưa ra quyết định,…

Tiếp tục đọc