Html5 – Giới thiệu thư viện Modernizr

Modernizr Html5 logoCác công nghệ web mới ra đời như HTML5, CSS3, Responsive design đòi hỏi developer và cả designer đều phải nắm bắt kịp thời và giải quyết những vấn đề phát sinh như tính tương thích, hiệu quả, linh hoạt,… Nếu bạn đang đối mặt với điều này, bạn có thể cần dùng đến Modernizr – một thư viện javascript giúp bạn vận dụng hiệu quả HTML5 và CSS3.

Tiếp tục đọc

Css3Test – Kiểm tra mức độ hỗ trợ CSS3 của trình duyệt

CSS3 hứa hẹn đem đến nhiều tính năng và tiêu chuẩn mới cho công nghệ thiết kế web sau này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có trình duyệt nào hỗ trợ đầy đủ các tính năng của phiên bản CSS này. Một trang web rất hữu ích mà bạn có thể dùng để kiểm tra chính xác mọi tính năng của CSS3 mà trình duyệt hỗ trợ hay không là css3test.com.

Tiếp tục đọc