jQuery – Sử dụng Ajax làm việc với tài liệu XML

jQuery - XML DOMViệc sử dụng ajax để nạp dữ liệu động trong trang web được ứng dụng rất phổ biến. Các dữ liệu này thương được lưu trong các tập tin XML và được nạp bằng đối tượng XMLHttpRequest. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng ajax trong jQuery để làm điều này. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cách nạp một XML DOM bằng jQuery và hiển thị các dữ liệu trong đó lên một drop down list (select).

Tiếp tục đọc

Ajax – Ví dụ minh họa sử dụng XMLHttpRequest

Trong bài trước, tôi đã giới thiệu sơ lược về đối tượng XMLHttpRequest cùng một số phương thức, thuộc tính của đối tượng này. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cần làm một vài ví dụ đơn giản, qua đó bạn có thể thấy được phần nào cách dùng và áp dụng đối tượng này vào ngữ cảnh cụ thể.

Tiếp tục đọc

Ajax – Tìm hiểu về XMLHttpRequest

Đối tượng XMLHttpRequest đã xuất hiện khá sớm vào năm 1998, khi Microsoft giới thiệu nó lần đầu trong phiên bản trình duyệt IE 4.0. Tuy nhiên lúc bấy giờ, nó khá hạn chế về chức năng, và sau đó nó đã trở thành một ActiveXObject trong IE 5.0. Việc ứng dụng đối tượng này trở nên phổ biến trong một số dự án của Google, ví dụ như Google Maps và quen thuộc hơn với chúng ta là GMail.

Tiếp tục đọc