MFC – Lession4: Làm việc với dialog

Bạn đã làm quen và tạo ra được các ứng dụng kiểu hộp thoại (dialog), bạn cũng có thể gọi dialog thông điệp (MessageBox) của hệ thống để hiển thị các thông tin cần thiết. Có thể thấy rằng dialog là một thành phần không thể thiếu trong các ứng dụng. Bạn dùng dialog để hiển thị thông báo, yêu cầu một xác nhận từ người dùng, nhập dữ liệu, chứa các thành phần khác hoặc để thiết lập các tùy chọn,… Trong bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng các loại dialog và làm sao để tạo ra được một dialog tương tự.

Download sourcecode

Tiếp tục đọc

MFC – Lession2: Biến và controls

Trong ví dụ này ta sẽ tạo ra một cửa sổ minh họa việc đăng nhập. Khi nhập đúng username và password, chương trình sẽ hiển thị thông điệp chào mừng, nếu không thì chương trình sẽ yêu cầu nhập lại, nhập sai 3 lần chương trình sẽ thoát.
Download source-code(742KB)

Tiếp tục đọc

MFC – Lesson1: Hello World!

VCplusplus_iconĐây là bài viết đầu tiên trong series hướng dẫn về lập trình VC++6 bằng MFC cho người bắt đầu. Thông qua các ví dụ đơn giản, mỗi bài sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để bạn có thể bắt tay vào việc phát triển ứng dụng bằng VC++.

Tiếp tục đọc