ASP.Net – Xuất tập tin aspx thành ảnh captcha

ASP_NetĐây không phải là vấn đề mới chỉ có mục đích bổ sung cho bài viết Tạo captcha đơn giản cho trang web với ASP.Net. Trong bài này bạn sẽ được biết thêm cách để đổi phần mở rộng của tập tin aspx mà vẫn giữ nguyên đặc tính của nó. Tôi sẽ dùng phương pháp này để biến một tập tin aspx thành một tập tin ảnh captcha ra trang web.

Tiếp tục đọc

ASP.Net – Tạo captcha đơn giản cho trang web bằng GDI+

Các trang web hiện nay sử dụng captcha rất phổ biến để tránh tình trạng đăng kí hoặc đăng nhập tự động (không phải do người dùng tự thao tác) một cách tràn lan. Captch thường có dạng một hình ảnh hoặc đoạn flash chứa những kí tự ngẫu nhiên được làm biến dạng nhằm gây khó khăn cho các chương trình có khả năng nhận diện kí tự.

Tiếp tục đọc

ASP.Net – Bắt đầu với ASP.NET AJAX

Trong phần này bạn sẽ bắt đầu làm quen với cách sử dụng các control như ScriptManager và UpdatePanel để tạo một trang web ứng dụng Ajax. Trong chương kế tiếp, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách thức làm việc của các control này.

Tiếp tục đọc