Viết Extension cho Google Chrome – Đơn giản…và phức tạp

Simple Chrome ExtensionTạo một extension cho trình duyệt Chrome là một công việc vô cùng đơn giản (nếu như bỏ đi phần chức năng của extension). Bạn chỉ cần tạo một vài tập tin và nạp vào Chrome là có ngay một extension của riêng mình. Nếu muốn tạo một extension chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo thư viện lập trình về Chrome API của Google tại: Google Chrome Extensions.

Tiếp tục đọc

C# 3 – Tìm hiểu về Extension Method

Một trong những tính năng mà tôi thấy đơn giản và đáng giá nhất trong phiên bản C# 3 là Extension Method. Extension method giúp bạn tạo thêm các phương thức cho một lớp mà không cần thừa kế lại lớp đó. Với tính năng này, thậm chí khi đối tượng của bạn là null, bạn vẫn có thể thực hiện các phương thức extension của đối tượng đó một cách an toàn.

Tiếp tục đọc