ILSpy –.Net Assembly Browser và Decompiler (open-source)

Sau khi công cụ .Net Reflector của RedGate không còn được cung cấp miễn phí (2 Feb 2011), nhóm phát triển SharpDevelop đã bắt đầu một dự án để tạo ra sản phẩm thay thế là ILSpy. Mặc dù phiên bản hiện tại chưa được phổ biến như .Net Reflector tuy nhiên với lợi thế miễn phí và open-source, ILSpy có thể phát triển để trở thành một công cụ thay thế hoàn hảo cho .Net Reflector.

Tiếp tục đọc

Y2-ReflectorDemo – Xem thông tin các thư viện .Net

Y2_ReflectorDemo1.0Chương trình Y2 ReflectorDemo này đã được giới thiệu trong bài viết Kĩ thuật Reflection tuy nhiên không bao gồm mã nguồn. Dự định của tôi là bổ sung và hoàn thiện một số chức năng trước khi đưa ra mã nguồn, tuy nhiên do thời gian và công việc không cho phép nên tôi mạn phép đưa chương trình này lên. Chương trình chưa hoàn thiện nhưng là một ví dụ điển hình về ứng dụng Reflection trong .Net.

Tiếp tục đọc