.NET – Quá trình biên dịch: JIT (Just-In-Time) và NGEN (Native Image Generator)

compiler.NET đóng gói mã nguồn trong các file chương trình (assembly dưới dạng .exe, .dll) chứa mã lệnh Microsoft Intermediate Language (MSIL hay viết gọn là IL). Đây không phải là ngôn ngữ mà máy có thể hiểu. Vì thế khi chương trình của bạn được thực thi, một trình biên dịch JIT (Just-In-Time, còn gọi là Jitter, đây là một phần của CLR – Common Language Runtime) sẽ được gọi để biên dịch chương trình thành mã máy nhờ đó CPU có thể hiểu và thực hiện.

Tiếp tục đọc

Design Pattern – Ví dụ về Service Locator trong C#

design-pattern-logoService Locator là một design pattern thông dụng cho phép tách rời (decouple) một class với các dependency (hay được gọi là service) của nó. Service Locator có thể coi là một đối tượng trung gian trong việc liên kết class và các dependency.

Tiếp tục đọc

Context Image Resizer – Resize ảnh qua menu ngữ cảnh

gnome-mime-imageHiện nay việc chụp ảnh trở nên rất dễ dàng và thuận tiện. Điều này khiến ổ cứng của tôi bị ngốn khá nhiều dung lượng. Chính vì vậy tôi tạo một tool đơn giản để resize ảnh hàng loạt (để giảm dung lượng) từ menu ngữ cảnh với hi vọng có thêm dung lượng để nhét được nhiều ảnh mới sau này.

Tiếp tục đọc