LINQ – Từ Lambda Expression đến LINQ

Một khi đã làm quen với Lambda Expression, bạn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng LINQ (Language-Integrated Query)  để thao tác với các collection. Ra đời từ phiên bản .Net 3.5 gắn liền với Extension Methodcác chức năng lập trình mới, LINQ đã trở thành “cầu nối để xóa đi khoảng cách giữa hai thế giới: objectdata”.

Tiếp tục đọc

.Net – Cơ bản về Expression Tree (C#)

Expression TreeTrước đây tôi từng giới thiệu về kĩ thuật xây dựng cây biểu thức (expression tree) từ những biểu thức toán học đơn giản. Trong .Net 3 bạn có thể thấy một API hoàn chỉnh cho phép bạn làm công việc tương tự nhưng với mức độ cao hơn nhiều thông qua các lớp thừa kế từ. Qua bài viết này, bạn sẽ biết cách để tạo một Expression Tree đồng thời biên dịch để sử dụng nó.  Một phần kiến thức bạn không thể thiếu để bắt đầu là Lambda expression, bạn có thể đọc tại bài viết sau: Tìm hiểu về Lambda Expression

Tiếp tục đọc

C# – Tìm hiểu về Lambda Expression (Biểu thức Lambda)

Có thể nói so với anonymous method, lambda expression được coi là một sự cái tiến đáng giá từ phiên bản C# 2.0 lên C# 3.0. Khi dùng anonymous method, bạn có thể tạo các hàm in-line nhằm hạn chế việc khai báo các hàm riêng lẻ không cần thiết, giúp mã lệnh ngắn gọn hơn. Nay với lambda expression, bạn có thể viết ngắn gọn và dễ dàng hơn nhờ việc cung cấp toán tử và cú pháp mới, đồng thời thể hiện sự “thông minh” của compiler bằng cách tự nhận diện kiểu của dữ liệu. Ngoài ra, đây còn là kĩ thuật để tạo ra các kiểu expression tree mà ta sẽ bàn tới khi có dịp.

Tiếp tục đọc