HTML5 – Canvas: Di chuyển đối tượng bằng bàn phím

preferences-desktop-keyboard-shortcutsBàn phím là thiết bị không thể thiếu và là phương tiện rất quan trọng để thực hiện các chức năng của các ứng dụng tương tác với người dùng. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách bắt sự kiện bàn phím trong canvas và dùng nó để điều khiển góc xoay và hướng di chuyển của đối tượng đồ họa.

Xem Demo.

Tiếp tục đọc

C# – Kiểm tra tổ hợp phím, phân biệt KeyCode, KeyValue và KeyData

Bài viết này nhằm giải đáp các thắc mắc về kiểm tra tổ hợp phím được nhấn trong Windows Form mà không dùng Windows API. Ta sẽ cùng tìm hiểu về enum Keys, lớp KeyEventArgs và phân biệt các property KeyCode, KeyValue, KeyData của lớp này.

Tiếp tục đọc

C# – Chặn/vô hiệu hóa thông điệp keyboard bằng Hook

Như trong bài Giới thiệu kĩ thuật Hook và các khái niệm cơ bản đã trình bày, bạn có thể thấy rằng việc gọi CallNextHookEx() là việc cần thiết để tiếp tục gọi các hook procedure khác trong hook chain. Trường hợp bạn muốn chặn một thông điệp hay sự kiện nào đó, chỉ đơn giản là không gọi hàm CallNextHookEx() và trả về giá trị 1 trong hook procedure.

Tiếp tục đọc

C# – Hướng dẫn cài đặt Low-Level Keyboard Hook

Để sử dụng hook trong .NET, bạn cần phải làm việc với unmanaged-code hay cụ thể là các Windows API  (Win32 API) gồm: SetWindowsHookEx, CallNextHookEx và UnhookWindowsEx (Xem bài Giới thiệu kĩ thuật Hook và các khái niệm cơ bản). Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách tạo một ứng dụng hook bàn phím toàn hệ thống.

Tiếp tục đọc