Javascript – this keyword (Slide)

javascript-iconMột slide ngắn giúp  bạn hiểu rõ và sử dụng tốt hơn từ khóa ‘this’ trong javascript.

Advertisements