ASP.NET – Serialize đối tượng .NET thành JSON và ngược lại

Javascript-JSON-SerializerCác dữ liệu JSON được sử dụng rất thường xuyên trong ứng dụng web, đặc biệt khi cần truyền dữ liệu thông qua ajax. Trong ASP.NET, bạn có thể sử dụng class JavaScriptSerializer để chuyển đối một đối tượng .NET (hay CLR) bất kì thành một chuỗi JSON và ngược lại. Đồng thời, bạn có thể tạo ra các JavaScriptConverter để quy định cách thức chuyển đổi của JavaScriptSerializer.

Tiếp tục đọc

.Net – Serialization và Deserialization trong C#

Serialization là một quá trình để chuyển đổi một cấu trúc dữ liệu hoặc đối tượng thành một định dạng có thể lưu trữ được (ví dụ như trong một file, bộ nhớ, hoặc vận chuyển thông qua mạng), sau đó nó có thể được phục hồi để trở lại trạng thái ban đầu trong một môi trường khác thông qua quá trình deserialization. Rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay hỗ trợ kĩ thuật này bao gồm C#, Java, Objective-C, Perl, Python, Ruby, PHP,… (Wikipedia).

Tiếp tục đọc

C# – Y2 Visual CD – Tạo và lưu trữ chỉ mục ổ đĩa

Lâu rồi bây giờ mới có thời gian rảnh học những thứ mình muốn. Tạm khai trương lại blog bằng 1 project cũ.

Project Visual CD này làm từ tháng 8/2009 và bỏ dở chưa hoàn thành nên nhiều chức năng chưa hoàn chỉnh. Xin post mã nguồn lên đây hi vọng có bạn nào thấy hứng thú có thể tiếp tục làm hoặc góp vài ý tưởng để làm project tốt hơn.

 

Tiếp tục đọc