C# – Viết chương trình đóng mở ổ CD với MCI

Trong ví dụ trước ta đã làm một ví dụ về chương trình Media Player sử dụng các lệnh MCI. Ngoài các chức năng đó, MCI có thể dùng để điều khiển ổ đĩa mở hoặc đóng lại. Cách thực hiện cũng tương tự, chỉ cần một dòng lệnh. Vì thế để cho chương trình không quá đơn điệu ta sẽ thể thêm một số chức năng phụ vào, cụ thể như sau:

Tiếp tục đọc

C# – Viết chương trình Media Player với MCI (update 26/4/2011)

Trong bài này, tôi sẽ trình bày cách tạo một chương trình để chơi các định dạng âm thanh và video với các chức năng cơ bản như play, pause, stop, seek…thông qua Media Control Interface (MCI). Để biết thêm các thông tin và cách sử dụng MCI bạn có thể tham khảo trên MSDN của Microsoft.

Tiếp tục đọc