.NET – POCO là gì?

question-mark

POCO – viết tắt của Plain Old CLR Object, hoặc Plain Old C# Object, Plain Old C++ Object,… là một thuật ngữ này bắt nguồn từ POJO (Plain Old Java Object). Nếu bạn cảm thấy mơ hồ về khái niệm này, hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

Tiếp tục đọc

Thiết kế Entity Data Model – Part 3: Code First

Code First Sample Publishing DatabaseBài này giới thiệu cách sử dụng EF 4.1 để thiết kế Entity Data Model theo hướng Code First. Sử dụng Code First, bạn phải làm thủ công toàn bộ việc định nghĩa các class của object layer. Nhờ đó bạn sẽ hiểu sâu hơn cách hoạt động và cấu trúc của các class này.

Tiếp tục đọc

Thiết kế Entity Data Model – Part 2: Model First

Entity Data Model DesignerTiếp theo phần 1 về Databate First, bài viết này sẽ trình bày về cách tạo Entity Data Model (EDM) theo hướng Model First. Dựa vào tính năng này, bạn có thể thiết kế được một database thông qua giao diện trực quan của Entity Data Model Designer trong Visual Studio.

Tiếp tục đọc

Thiết kế Entity Data Model – Part 1: Database First

Entity Framework design approachesLà thành phần trung gian giữa ứng dụng và database, Entity Data Model (EDM) giúp tạo liên kết và mô tả giữa nguồn dữ liệu vật lý và các đối tượng bussiness (hay object layer) trong ứng dụng. Dựa vào sự lựa chọn thành phần nào sẽ được tạo ra trước, một ứng dụng Entity Framework (EF) có thể sử dụng 1 trong 3 cách tiếp cận: Database First, Model First và Code First.

Tiếp tục đọc

Tổng quan kiến trúc của Entity Framework

Entity Mapping ModelADO.NET Entity Framework là một nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object/Relational Mapping (ORM). Nhờ đó, bạn có thể truy vấn, thao tác với database gián tiếp thông qua các đối tượng lập trình.

Tiếp tục đọc