.NET – Strong Named Assembly là gì?

dotNet_iconTìm hiểu về các khái niệm liên quan cũng như cách tạo một strong named assembly trong .NET.

Tiếp tục đọc

Advertisements

.Net – Tìm hiểu về Application Domain (AppDomain)

Application Domain (viết tắt AppDomain, đây cũng là tên lớp tương ứng trong .Net) có mục đích tạo một môi trường cách ly nằm bên trong một process, tương tự như các process hoạt động trong cùng một hệ điều hành. Bạn có thể sử dụng AppDomain để nạp các assembly và thực thi các tác vụ một cách riêng biệt trong cùng process. Bài viết này sẽ cho bạn thấy cách thức sử dụng và các lợi ích mà AppDomain đem lại.

Tiếp tục đọc