C# – Simple Multi-threaded/Multi-connection TCP Server

Trong bài này bạn sẽ thấy hai phiên bản TCP Server sử dụng Thread cho phép nhiều kết nối cùng một lúc. Sau đó bạn có thể tạo một client như trong bài ‘C# – Lập trình Socket giao tiếp TCP client/server’ để kiểm tra. Tuy nhiên trong bài này tôi sẽ sử dụng telnet để tạo nhiều kết nối đến server.

Tiếp tục đọc

C# – Lập trình Socket giao tiếp TCP client/server

Trong lập trình, Socket là một API (Application Programming Interface) cung cấp các phương thức để giao tiếp thông qua mạng. Trước khi bắt đầu tìm hiểu và viết một ví dụ đơn giản về socket, bạn có thể tham khảo bài  viết “Networking – Một số khái niệm cơ bản“ để có cái nhìn sơ lược về những khái niệm cơ bản trong lập trình mạng.

Tiếp tục đọc

Networking – Một số khái niệm cơ bản

Networking là một lĩnh vực thú vị và quan trọng trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Trong bài này ta sẽ dành một chút thời gian tìm hiểu về một vài khái niệm cơ bản trong lập trình mạng như: IP, TCP, UDP, Socket,… Các thông tin sau chỉ ở mức khái quát, bạn có thể xem chi tiết tại wikipedia.

Tiếp tục đọc