.NET – Strong Named Assembly là gì?

dotNet_iconTìm hiểu về các khái niệm liên quan cũng như cách tạo một strong named assembly trong .NET.

Tiếp tục đọc

Advertisements